دپارتمان جوان‌سازی یک بخش یا سازمان دولتی یا غیردولتی است که به تعمیق نیازها و مسائل جوانان در جامعه اختصاص داده شده است. این دپارتمان به منظور توسعه جوانان، ارتقاء آگاهی جوانان از مسائل مختلف، پشتیبانی از رشد و توسعه شخصی و اجتماعی آنان، و ایجاد فرصت‌های آموزشی، اشتغالی، فرهنگی، و تفریحی برای آنان تشکیل شده است.

اهداف و وظایف یک دپارتمان جوان‌سازی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  1. تحقیق و برنامه‌ریزی: انجام تحقیقات جامعه‌شناختی و اجتماعی برای درک بهتر نیازها و مسائل جوانان و برنامه‌ریزی برنامه‌ها و پروژه‌های متناسب با آنها.
  2. آموزش و آموزش حرفه‌ای: ارائه فرصت‌های آموزشی و حرفه‌ای به جوانان به منظور افزایش مهارت‌ها و توانایی‌های شغلی آنها.
  3. حمایت از جوانان آسیب‌پذیر: ارائه حمایت‌های اجتماعی، روانی و مالی به جوانانی که با مشکلات اجتماعی، اقتصادی یا روانی مواجه هستند.
  4. ترویج سلامت جسمی و روانی: ایجاد فرصت‌ها برای ترویج سلامتی جسمی و روانی در میان جوانان.
  5. تشویق مشارکت اجتماعی: تشویق جوانان به مشارکت در امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه.
  6. ایجاد فرصت‌های تفریحی و فرهنگی: ارائه فرصت‌های تفریحی، هنری و فرهنگی به جوانان به منظور افزایش کیفیت زندگی آنها.
پیمایش به بالا